Dôležité kontakty

S čím sa obrátiť na prokuratúru?

Na prokuratúre môžete napríkla oznámiť závažnú protispoločenskú činnosť, prípadne požiadať pri oznámení priamo aj o ochranu.

www.genpro.gov.sk

Podateľňa:
GPSR@genpro.gov.sk

Protikorupčná linka:
02/208 37 444

Adresa:

Štúrova 2
812 85 Bratislava

Tel.:

02/208 37 505

 

 

S čím sa obrátiť na Inšpektorát práce?

Na Inšpektoráte práce môžete napríklad podať žiadosť o pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu, ak ste zamestnávateľovi oznámili protispoločenskú činnosť a on voči vám vykonal úkon, s ktorým nesúhlasíte. Môžete sa na nich obrátiť napríklad aj keď chcete nahlásiť inú než závažnú protispoločenskú činnosť a pracujete pre firmu s menej než 50 zamestnancami.

www.nip.sk
E-mail:
nip@ip.gov.sk

info@ip.gov.sk
podatelna@ip.gov.sk

Adresa:

Masarykova 10
040 01 Košice

Tel.:

+421 55 7979 902
Fax: +421 55 7979 904

 

S čím sa obrátiť na Nadáciu Zastavme korupciu?

Na Nadáciu sa môžete obrátiť aj pokiaľ máte podozrenie na machinácie s verejnými zdrojmi. Nadácia je vám pripravená poradiť ako postupovať pri nahlásení podnetu a poskytnúť právne a sociálne zázemie počas celého procesu.

www.zastavmekorupciu.sk

E-mail:

info@zastavmekorupciu.sk

Adresa:

Staré Grunty 18
841 04 Bratislava

S čím sa obrátiť na Centrum právnej pomoci?

Centrum právnej pomoci poskytuje bezplatnú právnu pomoc oznamovateľom protispoločenskej činnosti.

E-mail: 

info@centrumpravnejpomoci.sk

Adresa:

Centrum právnej pomoci
Námestie slobody 12
P.O.BOX 18
810 05 Bratislava 15

S čím sa obrátiť na Slovenské národné stredisko pre ľudské práva?

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva vykonáva osvetu v súvislosti s podávaním podnetov a poskytovaním ochrany podľa zákona o ochrane oznamovateľov.

www.snslp.sk

E-mail:

info@snslp.sk

Adresa:

Centrála Slovenského národného strediska pre ľudské práva
Laurinská 18
811 01 Bratislava