Ľubica Lapinová

ĽUBICA LAPINOVÁ

PracoviskoNárodné lesnícke centrum vo Zvolene
Dátum prípadu2010

„Svoju prácu som sa snažilo vykonávať svedomito a odborne. Stala sa niekomu tŕňom v oku. Neriadila som sa heslom jednej kolegyni – Dáš pokoj, máš pokoj. Toto mi nikdy nebolo blízke.“

Prípad oznamovateľky Ľubice Lapinovej je úzko spojený so známou kauzou Forestportálu. Národné lesnícke centrum (NLC) vo Zvolene malo za vytvorenie novej webstránky zaplatiť firme ICZ Slovakia astronomickú sumu, takmer 780 tisíc eur.

V roku 2010 nariadil vtedy nový generálny riaditeľ NLC Ing. Igor Morong vnútornú kontrolu celého prípadu, potom ako odmietol podpísať faktúru. Pani Lapinová ako kontrolórka NLC upozornila na nezrovnalosti v priebehu verejného obstarávania a porušenie zákona súvisiace s výberom víťaza obstarávania. V priebehu jej kontroly však prišlo k zmene vedenia a novým generálnym riaditeľom sa stal Ing. Milan Lalkovič, predseda výberovej komisie dotknutého verejného obstarávania.

Od nového vedenia dostala aj novú náplň práce, bola poverená mnohými administratívnymi úlohami, čo spomaľovalo jej prácu kontrolórky. Nový riaditeľ mal pani Lapinovú požiadať, aby zmenila svoju správu so zisteniami ohľadom Forestportálu, čo odmietla. Trvala na svojom závere, že v tomto prípade prišlo k porušeniu zákona. Jej zistenia však boli zo strany vedenia zľahčované, členovia výberovej  komisie boli potrestaní len formálne kvôli procesným pochybeniam. 

„Myslím si, že s pravdou ďalej zájdete, ako s klamstvom. Ten, čo nevraví pravdu sa zapletie do siete neprávd a je to horšie. Tak som bola aj vychovávaná. Nemôžem vravieť iné, a nemám sa do čoho ani zapliesť, lebo vravím len to, čo je pravda.“

Ľubica Lapinová 

V januári 2012 dostala po 32 rokoch práce kontrolórky Národného lesníckeho centra Ľubica Lapinová výpoveď z dôvodu nadbytočnosti. A to aj napriek tomu, že bola jedinou kontrolórkou a NLC tak ostalo bez útvaru vnútornej kontroly, čo odporujuje platným predpisom. 

Ľ. Lapinová trvala na tom, že jej výpoveď je neoprávnená a nezákonná. Obrátila sa preto na súd. Napokon v roku 2016 Krajský súd v Banskej Bystrici potvrdil rozhodnutie okresného súdu, že Lapinovej výpoveď je neplatná.

Svoje zistenia Ľubica Lapinová zaslala okrem súdu aj Správe finančnej kontroly, Najvyššiemu kontrolnému úradu, Ministerstva pôdohospodárstva, Úradu vlády aj poslancom.

V roku 2014 dostala ocenenie Biela vrana a stretla sa aj s prezidentom SR Andrejom Kiskom.

Autor videa: Aliancia Fair-Play