Marta Bočeková

MARTA BOČEKOVÁ

PracoviskoKatolícka univerzita v Ružomberku
Dátum prípadu2015

„Máte len jedno svedomie a musíte sa vysporiadať s tým, čo je a čo nie je správne. Pre peniaze lepšie spávať nebudete, ak budete zakrývať neprávosť.“

Marta Bočeková bola 12 rokov riaditeľka pobočky banky v Ružomberku. Po dovedna 19 rokoch práce v bankovníctve však v roku 2012 nastúpila na funkciu kontrolórky Katolíckej univerzity v Ružomberku a tešila sa na nové výzvy.  

Bývalý rektor univerzity Tadeusz Zasepa vzhľadom na svoje podozrenia o efektívnosti nakladania s prostriedkami na univerzite nariadil vnútorný audit, ktorý vykonala pani Bočeková s jej kolegyňou Petrou Marhefkovou.

Ich audit poukázal na nehospodárne nakladanie s verejnými zdrojmi. Napríklad poplatky za vzdelávanie a ubytovanie išli údajne mimo účtovníctvo do súkromného fondu.

Rektor Zasępa podal niekoľko trestných oznámení. Dostal sa do konfliktu s akademickým senátom, čelil viacerým pokusom o jeho odvolanie. Pre mimoriadne silné vnútorné tlaky sa rozhodol na svoju funkciu rezignovať.

Po nástupe nového rektora Jozefa Jaraba dostala v apríli 2015 pani Bočeková výpoveď z dôvodu nadbytočnosti, čomu predchádzali organizačné zmeny v rámci univerzity. 

Pochybenia, ktoré objavila pani Bočeková, neskôr potvrdil aj nezávislý audit. 

„Robila som len to, čo sa očakáva od každého pracovníka. Svoju prácu som vykonávala kvalitne a zodpovedne. Som prekvapená zo štátnych inštitúcií, ktoré posielajú finančné prostriedky Katolíckej univerzite, že nikto z nich neprišiel preveriť, ako sa s týmito peniazmi na univerzite narába.“

Marta Bočeková.

Pani Bočeková sa s výpoveďou neuspokojila a obrátila sa na súd. V súdnom spore jej Nadácia Zastavme korupciu sprostredkovala právne služby advokátskej kancelárie Allen & Overy.

Okresný súd v Ružomberku v novembri 2015 rozhodol, že výpoveď pre kontrolórku je neplatná. Keďže Katolícka univerzita sa proti rozsudku neodvolala, rozhodnutie súdu sa tak stalo právoplatným a pani Bočeková sa mohla vrátiť na svoje pôvodné pracovné miesto. Uprednostnila však obojstranne výhodnú dohodu o náhrade mzdy a v práci univerzitnej kontrolórky už nepokračovala. 

Autor videa: Nadácia Zastavme korupciu